Vi förverkligar dina idéer

Workshopen är utgångspunkten i vår utvecklings- och leveransmodell

Vi träffas under en dag för att få insikt i era specifika behov, önskemål och krav. Vi delar normalt upp dagen i parallella sessioner för att genomlysa förutsättningarna både vad gäller organisation, affär och teknik.

Fastpris: 16 000 + moms

En egen analys utifrån Er situation

Om vi tillsammans ser goda skäl och inspirerande möjligheter till ett samarbete, så genomför vi sedan en egen analys utifrån Er situation. Denna analys utgår ifrån just Era specifika behov och förutsättningar och resulterar i en konkret leveransspecifikation. Utifrån de genomförda diskussionerna på workshopen omkring behov, krav och önskemål redovisas på så sätt kvalitativa antaganden och förslag på design, utveckling och leverans, inklusive tidsuppskattningar.

Leveransspecifikation

Leveransspecifikation avser fungera som ett generellt underlag för beställaren, inför kommande beslut omkring den ev. investeringen. Specifika tidsplaner och exakta kostnader kan vid önskemål sedan offereras utifrån detta underlag.