Informationssäkerhet

Audit

D-Ware har anammat och förfinat normen SSF 1101, Cybersäkerhet Bas, framarbetad av bland annat näringslivet, Polisen och MSB - för att ge företag en nivåhöjning kring grundskyddet för cybersäkerhet.

Med handfasta råd och stor erfarenhet från fältet kommer två konsulter ut från D-Ware under en heldags workshop där bland annat följande områden revideras: Datorer och mobila enheter

  • Lösenordshantering och kryptering
  • Backuper och molntjänster
  • Nätverk och inkopplade enheter
Fastpris: 16 000 + moms

Efter avslutad workshop på plats kommer en rapport med förslag på åtgärder. D-Ware kan även hjälpa till med framtagande av riktlinjer, policys och kvalitetsledning inom ramen för cybersäkerhet. Vi kan även komma på uppföljande audits på årsbasis för att hjälpa till med efterlevnaden - det som är det yttersta skyddet - den praktiska tillämpningen.