Från ax till limpa

D-Ware åtar sig utvecklingsuppdrag. Vi hjälper er från ax till limpa, från idé till genomförande och ser även till att förvalta och utveckla den levererade lösningen åt er, om ni så önskar. Vi erbjuder en fullständig utvecklingsorganisation inkl. roller inom ledning, arkitekt/design, projektledning, utveckling, test samt leverans/driftsättning. All vår personal är baserad i Sverige, talar flytande svenska & engelska och vi är alla vana att arbeta både fysiskt på plats hos kund och på distans.

Vi åtar oss även utvecklingsprojekt där vi nyttjar vår egen plattform D-Safe® som back-end och levererar skräddarsydda front-endlösningar för specifika behov. Genom att kunden kan licensiera vår befintliga plattform, kan det kompletterande utvecklingsarbetet på så sätt reduceras betydligt både vad gäller totalkostnad och leveranstid.

Vår styrka är kombinationen av lång erfarenhet och ingenjörsmässig nyfikenhet. Vi är seriösa yrkesmänniskor som tror på kontinuerlig och långsiktig utveckling av både oss själva och våra tjänster & lösningar.

OAIS och GDPR

D-Ware har på uppdrag av Olmia utvecklat produkten D-Safe® som Olmia erbjuder både som installerad- och molnbaserad e-arkivlösning. Projektet har bedrivits med starkt fokus på att stödja slutkundernas höga säkerhetskrav och behov av anpassat stöd för GDPR.

Medicinteknik, patientsäkerhet och projektledning

Till Cybemed har vi varit behjälpliga att utveckla deras medicintekniska mjukvaror, både implementation i kod samt uppfyllande av gällande regelverk såsom ISO 13485, ISO 14971 och EN 62304. Vi är även delaktiga i pågående projekt att certifiera deras produkter under MDR. D-Ware har bistått med kompetens inom ett flertal olika områden.

IT-säkerhet, intrångsdetektering och dataskydd

D-Ware har fått uppdraget att utveckla en web-produkt för företaget PropAccess, vars affärsidé är att skydda installerad infrastruktur i fastigheter.

Produkten sammanställer och visualisera all installerad hårdvara, i en eller flera fastigheter, som har eller behöver uppkoppling mot nätet samt som behöver vara åtkomliga utifrån fastigheten för administration.

Kraven på säkerhet är högt i lösningen då en fastighets hela digitala tillgångar görs tillgängliga via produkten. Genom produkten kan underleverantörer bekvämt från sitt kontor komma åt sin utrustning (kamerasystem, passersystem, VVS-styrning osv) utan att behöva åka ut och ha fysisk access till enheten.